Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-78/20 Wymiana słupa, układu aktywnego przejścia dla pieszych w m... roboty budowlane
122 RDWK-271-2-25/2020. „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 -... roboty budowlane
123 RDWT-271-2-25/20 Remont dojazdów do trasy rowerowej „Velo Dunajec” na odcinku Ostrów... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-1-68/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
125 ZDW-DN-4-271-1-71/20 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall „Fortigate usługi
126 RDWM-271-2-10/20 Remont nawierzchni na obiekcie mostowym i dojazdach w ciągu DW 968 w... roboty budowlane
127 RDWM-271-2-9/20 Zabezpieczenie obiektu mostowego na potoku Jaworzynka w ciągu DW 957... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-1-67/20 Opracowanie analizy rozwoju i rozbudowy systemu Zintegrowany System... usługi
129 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
130 RDWT-271-2-24/20 „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
131 RDWK-271-2-22-2020 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
132 RDWK-271-2-24/2020 Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice. roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-1-70/20 Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu... dostawy
134 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Wymiana aktywnych znaków C-9 w Trzebini na drodze wojewódzkiej 791... roboty budowlane
135 RDWK-271-2-21/20 Konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m.Olszyny . roboty budowlane
Strona 9 z 161