Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWT-271-2-20/20 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej po... usługi
137 ZDW-DN-4-271-1-69/20 Konserwacja i bieżące utrzymanie podświetlanego znaku D-6 i... dostawy
138 ZDW-DN-4-271-1-47/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 17 działek położonych w... usługi
139 ZDW-DN-4-271-1-63/20 Aktualizacja oprogramowania VGM Windows 2019 MS WSQL Server Mod x 6... dostawy
140 ZDW-DN-4-271-1-65/20 Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 965 na odc. 130 km 0+690 – 0+707. roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-1-66/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... roboty budowlane
142 ZDW-DU-3-271-ZMW/16/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-1-64/20 Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
144 ZDW-DN-4-271-1-61/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
145 ZDW-DN-4-271-1-60/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
146 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
147 RDWK-271-2-18/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m. Chrzanów roboty budowlane
148 RDWK-271-2-17/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 948 w m .Oświęcim odc... roboty budowlane
149 RDWK-271-2-16/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW 949 w m... roboty budowlane
150 ZDW-DU-3-271-ZMW/14/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
Strona 10 z 161