Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 ZDW-DN-4-271-1-58/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA. usługi
152 ZDW-DU-3-271-ZMW/13/2020 „Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
153 RDWM-271-2-8/20 Zabezpieczenie antykorozyjne na przepustach i obiektach mostowych w... roboty budowlane
154 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
155 ZDW-DN-4-271-1-49/20 Wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane
156 RDWT-271-2-17/20 „Remonty przepustów w ciągu DW 993”. roboty budowlane
157 ZDW-DN-4-271-1-55/20 Dostawa i obsługa 4 liczników rowerzystów dostawy
158 ZDW-DN-4-271-1-51/1/20 Zakup przenośnego licznika wraz z urządzeniem GPS do zliczania... dostawy
159 ZDW-DN-4-271-1-52/20 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem przy DW 966... roboty budowlane
160 RDWT-271-2-16/20 „Naprawa nawierzchni izolacyjnych na chodnikach mostów w ciągach... roboty budowlane
161 RDWT-271-2-15/20 „Remont nawierzchni bitumicznej na moście na rzece Rzepianka w ciągu... roboty budowlane
162 ZDW-DN-4-271-1-56/20 Analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowego... usługi
163 RDWM-271-2-7/20 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie drogi wojewódzkiej... usługi
164 ZDW-DN-4-271-1-57/20 Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Chełmku – umieszczenie... roboty budowlane
165 RDWNS-271-2-14/20 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu typu rondo w m... roboty budowlane
Strona 11 z 161