Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
166 ZDW-DN-4-271-1-111/19 Remont kotła centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym... roboty budowlane
167 RDWM-271-2-6/20 Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej (rozszerzonej) obiektów... usługi
168 ZDW-DN-4-271-1-53/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
169 RDWK-271-2-14/20 „ Remont drogi wojewódzkiej DW 948 w m.Kęty-etap1 roboty budowlane
170 ZDW-DN-4-271-1-54/20 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
171 RDWK-271-2-12/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 949 w m.Zasole. roboty budowlane
172 RDWK-271-2-11/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW780 w m. Alwernia odc... roboty budowlane
173 RDWNS-271-2-13/20 „Naprawa nawierzchni chodnika na moście w ciągu DW 971 odc. 045 km... roboty budowlane
174 RDWT-271-2-10/20 „Remont chodników w ciągu DW 975 i DW 980”. roboty budowlane
175 ZDW-DN-4-271-1-34/20 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
176 RDWK-271-2-10/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW774 w m.Zabierzów roboty budowlane
177 ZDW-DN-4-271-1-48/20 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
178 ZDW-DN-4-271-1-46/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
179 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
180 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
Strona 12 z 161