Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
181 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
182 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
183 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
184 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
185 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
186 ZDW-DN-4-271-1-20/20 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
187 ZDW-DN-4-271-1-43/20 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
188 ZDW-DN-4-271-1-42/20 Kształtowanie terenów zielonych – ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 usługi
189 ZDW-DN-4-271-1-40/20 Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach roboty budowlane
190 RDWNS-271-2-10/20 „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z... usługi
191 ZDW-DN-4-271-1-45/20 Naprawa stacji monitoringu usługi
192 ZDW-DN-4-271-1-44/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Drone-Inspektor V2 dostawy
193 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
194 ZDW-DN-4-271-1-35/20 Audyt bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty... usługi
195 RDWM-271-2-5/20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
Strona 13 z 161