Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 RDWNS-271-2-9/20 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Ochotnickim w ciągu DW 969 w m... roboty budowlane
197 RDWM-271-2-4/20 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
198 ZDW-DN-4-271-1-38/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
199 ZDW-DN-4-271-1-39/20 Aktualizacja oprogramowania dostawy
200 ZDW-DN-4-271-1-33/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
201 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
202 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
203 ZDW-DN-4-271-1-37/20 Wykonanie profili podłużnych na skrzyżowaniu DW 780 i DP 2186K w m... usługi
204 ZDW-DN-4-271-1-29/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
205 ZDW-DN-4-271-1-36/20 Kompleksowa obsługa prawna ZDW w Krakowie w okresie od 01.06.2020r... usługi
206 ZDW-DN-4-271-1-32/20 Modernizacja DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 010 km 3+180 – 3+290. roboty budowlane
207 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
208 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
209 ZDW-DN-4-271-1-31/20 Naprawa uszkodzonej sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW... roboty budowlane
210 ZDW-DN-4-271-1-27/20 Obsługa liczników rowerzystów usługi
Strona 14 z 161