Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2266 RDW.NS/NPU-03-XI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km... roboty budowlane
2267 RDW.NS/NPU-02-XI/2009 „Naprawa umocnień stożka mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica –... roboty budowlane
2268 RDW.NS/NPU-01-XI/2009 „Dostawa barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 na magazyn... dostawy
2269 RDW.NS/NPU-06-X/2009 „Odwodnienie DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km 2 975 – 3 040... roboty budowlane
2270 RDW.NS/NPU-05-X/2009 „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Dróg... roboty budowlane
2271 RDW.NS/NPU-03-X/2009 „Remont piaskarek i pługów odśnieżnych, będących na stanie Obwodu... usługi
2272 RDW.NS/NPU-02-X/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 2 O 1,50m w m. Tylmanowa, w... roboty budowlane
2273 DI-3-271/95/UNSS/09 Montaż siedmiu urządzeń lokalizacji pojazdów na pojazdach służbowych... usługi
2274 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
2275 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
2276 DI-3-271/85UNSS/09 Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania OmniPass oraz... dostawy
2277 DI-3-271/92/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
2278 DI-3-271/91/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
2279 DI-3-271/97/UNSS/09 Remont streowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach... usługi
2280 DI-3-271/88/UNSS/09 Dostawa licencji jednostanowiskowej aplikacji SMOK -GPS Monitor oraz... dostawy
Strona 152 z 161