Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2296 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
2297 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
2298 DI-3-271/80/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
2299 DI-3-271/79/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
2300 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
2301 DI-3-271/77/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
2302 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
2303 DI-3-271/76/UNSS/09 Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Solskiego... roboty budowlane
2304 DI-3-271/73/UNSS/09 Zakup licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej. usługi
2305 RDWT/U-87/2009 Remont piaskarki typu P-1 dla Obwodu Drogowego w Sieradzy usługi
2306 RDWT/U-86/2009 Roboty związane z zimowym utrzymaniem dojazdów do promu na rzece... usługi
2307 RDWT/U-78/2009 Remont opaski koło wysepki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w... roboty budowlane
2308 RDWT/U-71/2009 Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji nr 768/4 przy drodze... roboty budowlane
2309 RDWT/ZP-70/2009 Naprawa posypywarki ECOS B 50-36 DATN usługi
2310 RDWT/U-69/2009 Remont chodników na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
Strona 154 z 161