Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2341 RDWM/NPU-15/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie obrywu pobocza i skarpy w... roboty budowlane
2342 6/2009 „Wynajem lokalu biurowego oraz terenu-placu składowego na terenie... usługi
2343 DI-3-271/62/UNSS/09 Opracowanie metodologii postępowania oraz istotnych warunków... usługi
2344 DI-3-271/68/UNSS/09 Sprzedaż samochodu oosobowego DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok... usługi
2345 DI-3-271/64/UNSS/09 Sprzedaż samochodu oosobowego DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok... usługi
2346 DI-3-271/63/UNSS/09 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
2347 Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch... usługi
2348 RDW.NS/NPU-01-VIII/2009 „Umocnienie stożków oraz naprawa chodników przy moście na potoku... roboty budowlane
2349 RDW.NS/NPU-03-VIII/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
2350 RDW.NS/NPU-02-VIII/2009 „Naprawa uszkodzonego chodnika w m. Łącko, w ciągu DW nr 969” roboty budowlane
2351 DI-3-271/61/UNSS/09 Sporządzenie "Operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych... usługi
2352 RDWT/U-50/2009 Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie... usługi
2353 Umowa nr RDWT/U-39/2009 Wykonanie odwodnienia w obrębie przepustów drogowych w ciągu drogi... roboty budowlane
2354 Umowa nr RDWT/U-38/2009 Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m... roboty budowlane
2355 RDW.NS/NPU-01-VII/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969” roboty budowlane
Strona 157 z 161