Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2356 RDW.NS/NPU-03-VII/2009 „Naprawa uszkodzonej nawierzchni zatoki autobusowej w ciągu drogi... roboty budowlane
2357 DI-3-271/58/UNSS/09 Opracowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia... usługi
2358 RDW.NS/NPU-07-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
2359 RDW.NS/NPU-06-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego sklepionego 2,0 x 1,8m w... roboty budowlane
2360 RDW.NS/NPU-05-VI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250... roboty budowlane
2361 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
2362 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
2363 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
2364 RDW.NS/NPU-04-V/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
2365 RDW.NS/NPU-03-V/2009 „Naprawa uszkodzonych poręczy wraz z ich dostosowaniem do wysokości... roboty budowlane
2366 RDW.NS/NPU-02-V/2009 „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
2367 RDW.NS/NPU-04-IV/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery... roboty budowlane
2368 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
2369 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
2370 RDW.NS/ZP-02-III/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
Strona 158 z 161