Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2401 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
2402 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
2403 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
2404 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2405 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2406 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
2407 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
2408 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
2409 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
2410 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
Strona 161 z 161