Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-126/20 Wykonanie audytu KRI usługi
32 ZDW-DN-4-271-1-117/20 Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
33 ZDW-DN-4-271-1-114/20 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
34 ZDW-DN-4-271-1-128/20 Zakup laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych dostawy
35 ZDW-DN-4-271-1-107/20 Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
36 ZDW-DN-4-271-1-106/20 Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
37 ZDW-DN-4-271-1-127/20 Wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych w ramach Rządowego... roboty budowlane
38 ZDW-DN-4-271-1-125/20 Sporządzenie ekspertyz technicznych dla budynków Zarządu Dróg... usługi
39 ZDW-DN-4-271-1-122/20 Zakup biblioteki taśmowej Dell EMC ML3 dostawy
40 ZDW-DN-4-271-1-110/20 Obsługa serwisowa systemu Elo usługi
41 RDWM-271-2-20/20 Dostawa barieroporęczy U-11b z prowadnicami U-14a o parametrach H2,... dostawy
42 RDWM-271-2-19/20 Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych na obiekcie mostowym w ciągu... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-1-124/20 Remont elewacji budynków nr 2 i 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-1-123/20 Naprawa licznika rowerowego typu Pyro Box usługi
45 RDWNS-271-2-21/20 „Zakup rębaka spalinowego” dostawy
Strona 3 z 161