Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
77 ZDW-DN-4-271-1-96/20 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
78 ZDW-DN-4-271-1-100/20 Demontaż i przesunięcie automatów MKA roboty budowlane
79 RDWT-271-2-43/20 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
80 ZDW-DN-4-271-1-97/20 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ZDW ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
81 ZDW-DN-4-271-1-95/20 Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej roboty budowlane
82 ZDW-DN-4-271-1-99/20 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
83 RDWT-271-2-40/20 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
84 ZDW-DN-4-271-1-93/20 Zakupy inwestycyjne – wiertnica spalinowa dostawy
85 ZDW-DN-4-271-1-75/20 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu „Obwodnica Zatora, Podolsza... usługi
86 RDWJ-271/2-10/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
87 RDWJ-271/2-9/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
88 ZDW-DN-4-271-1-89/20 Zakup 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
89 ZDW-DU-3-271-ZMW/27/2020 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
90 ZDW-DN-4-271-1-86/20 Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
Strona 6 z 161