Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-1-83/20 Opracowanie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla... usługi
92 ZDW-DN-4-271-1-84/20 Wykonanie wielowariantowej koncepcji aranżacji konserwatorskiej dla... usługi
93 ZDW-DN-4-271-1-82/20 Wykonanie monitoringu śmiertelności płazów i innych zwierząt na... usługi
94 RDWM-271-2-13/20 Dostawa gniazd RS umożliwiających montaż słupków do znaków drogowych. dostawy
95 ZDW-DN-4-271-1-88/20 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dostawy
96 ZDW-DN-4-271-1-90/20 Opinia w sprawie zasadności wniosków o waloryzacje wynagrodzenia usługi
97 RDWT-271-2-36/20 „Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
98 RDWK-271-2-29/20 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
99 ZDW-DN-4-271-1-85/20 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
100 ZDW-DU-3-271-ZMW/25/2020 „Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych... usługi
101 RDWNS-271-2-15/20 „Zakup używanej koparko-ładowarki” dostawy
102 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
103 RDWT-271-2-34/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
104 RDWT-271-2-33/20 „Naprawa dylatacji modułowej wraz z wymianą nawierzchni... roboty budowlane
105 RDWM-271-2-12/20 Remont chodnika w ciągu DW 956 w m. Sułkowice. roboty budowlane
Strona 7 z 161