Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery rurowej z poprzeczkami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958, w m. Zakopane”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-04-IV/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 22/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 maja 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR G. Gogola, B. Łątka Spółka Cywilna, ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnów.
PRZEDMIOT UMOWY: „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery rurowej z poprzeczkami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958, w m. Zakopane”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.