Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Przebudowa ul. Konopnickiej w Oświęcimiu km 73 845-km 74 217 (droga wojewódzka nr 933) – II etap, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2057/7, 2057/2, 948/2, 948/7, Oświęcim Miasto Obręb Babice, 944, 2057/3, 2057/4, 945, 946, 947 Oświęcim Gmina Obręb Babice”
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/58/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.08.2009 r.
Numer umowy: 96/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: p. Agata Borcz prowadząca działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ENERGOEKO Agata Borcz, ul. Krakowska 61, 32-065 Krzeszowice
Przedmiot umowy: Opracowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Przebudowa ul. Konopnickiej w Oświęcimiu km 73 845-km 74 217 (droga wojewódzka nr 933) – II etap, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2057/7, 2057/2, 948/2, 948/7, Oświęcim Miasto Obręb Babice, 944, 2057/3, 2057/4, 945, 946, 947 Oświęcim Gmina Obręb Babice”
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych