Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami chodnikowymi i studzienkami wodościekowymi w m. Łazany od odc. 060 km 0 120 do odc. 060 km 2 270 tj. na odcinku 2150 mb. - zamówienie uzupełniające
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-32/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 18.09.2009r
Numer umowy : 53/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna 33-310 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 138

Przedmiot umowy:
„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami chodnikowymi i studzienkami wodościekowymi w m. Łazany od odc. 060 km 0 120 do odc. 060 km 2 270 tj. na odcinku 2150 mb.”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.