Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m. Witów, w ciągu DW nr 958”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-04-VIII/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 64/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 08 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.
WYKONAWCA: Firma Budowlana „KUROS” Katarzyna Skupień, 34-520 Suche 102.
PRZEDMIOT UMOWY: „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m. Witów, w ciągu DW nr 958”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.