Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych wraz z osprzętem.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/75/UNSS/09
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.11.2009
Numer umowy: 139/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Glowackiego 56,
30-085 Kraków
Wykonawca: Marian Kazimierczyk Narzędzia Diamentowe ul.A17 nr 10, 32-086 Węgrzce Wielkie
Przedmiot umowy: Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych wraz z osprzętem.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych