Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego celem dojazdu do Stacji Paliw Angielscy w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w miejscowości Chrzanów- Kroczymiech, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933
Numer postępowania / zamówienia:
DI3/271/74/UNSS/09
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 18.11.2009 r.
Numer umowy: 137/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Usługi Geodezyjno – Informatyczne „GEOINFO”, z siedzibą ul. Słoneczna 19, 43-200 Pszczyna

Przedmiot umowy: "Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego celem dojazdu do Stacji Paliw Angielscy w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w miejscowości Chrzanów- Kroczymiech, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych