Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE
Numer postępowania / zamówienia:
DI3-271/82/UNSS/09
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 03.12.2009 r.
Numer umowy: 148/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Przedmiot umowy: "Data zawarcia umowy: 29.10.2009 r.
Numer umowy: 131/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: CONSOFT Sp. z o.o. ul. Paulińska 6, 31-065 Kraków
Przedmiot umowy: Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych