Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.04.2017
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933”.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-26/17
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 32/2017/ZDW

Data zawarcia umów : 20.03.2017r.

na: Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933”.
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA : EKKOM Sp. z o.o. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków
Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.