Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.05.2017
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie aktualizacji Cisco ASA5516 FirePower IPS and AMP 1YR dla urządzenia Cisco ASA 5516-X with FirePower oraz kontaktu serwisowego Cisco SmartNet 8x5xNBD 1YR".
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-38/17
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 050/2017/ZDW

Data zawarcia umów : 12.04.2017r.

na: Dostarczenie aktualizacji Cisco ASA5516 FirePower IPS and AMP 1YR dla urządzenia Cisco ASA 5516-X with FirePower oraz kontaktu serwisowego Cisco SmartNet 8x5xNBD 1YR".

ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA : NETWORKERS PL Sp. z o.o. Kraków ul. Łabędzia 9

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.