Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.05.2017
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Obsługa serwisowa systemu ELO".
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-39/17
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 051/2017/ZDW

Data zawarcia umów : 12.04.2017r.

na: "Obsługa serwisowa systemu ELO".

WYKONAWCA : AutoID Polska S.A. ul. Wł. Żeleńskiego 103; 31-353 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.