Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w pojazdach służbowych ZDW w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/94/UNSS/09
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 14.12.2009 r.
Numer umowy: 163/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Polkomtel SA z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

Przedmiot umowy: Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w pojazdach służbowych ZDW w Krakowie
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych