Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/86/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 08.12.2009
Numer umowy: 155/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: AutoID Polska Spółka Akcyjna
Przedmiot umowy: Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych