Data publikacji:
30.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Renowacja rowów odwadniających przy DW nr 957, 962, 969”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-07-XII/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 104/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 11 grudnia 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Firma Budowlana „KUROS” Katarzyna Skupień, 34-520 Suche 102.
PRZEDMIOT UMOWY: „Renowacja rowów odwadniających przy DW nr 957, 962, 969”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

A. Pomietło