Data publikacji:
06.01.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont kanalizacji opadowej w miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-89/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 09-112009 r.
Numer umowy : RDWT/U-89/2009
Przedmiot umowy: Remont kanalizacji opadowej w miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Zakład Robót Inżynieryjnych "DROMELK" 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 3/116
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów

G. Słowik