Data publikacji:
06.01.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z drogą powiatową w m. Łużna odcinek 200 km 0 000
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-92/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.11.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-92/2009
Przedmiot umowy: Remont uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z drogą powiatową w m. Łużna odcinek 200 km 0 000
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Zakład Usługowo Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o., 38-300 Gorlice. Ul. Dukielska 83 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów

G. Słowik