Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.10.2018
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla RDW w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-13/18
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.10.2018 godz.12.00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr : 21/2018/RDWK zdn: 5.11.2018
Zamawiający ; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów
Dostawca:
Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp z o.o. 32-566 Alwernia ul.Krasickiego 18A
Przedmiot umowy;
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla RDW w Krakowie
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A.