Data publikacji:
06.01.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Odbudowa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji swietlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego (DW 975), Rynek (DW 973) w m. Żabno
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-105/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 03.12.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-105/2009
Przedmiot umowy: Odbudowa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji swietlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego (DW 975), Rynek (DW 973) w m. Żabno
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: JMT Firma Handlowo Produkcyjno Usługowo Projektowa Marian Skiba, ul. Bema 9. 33-100 Tarnów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów

G. Słowik