Data publikacji:
06.01.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont odwodnienia dojazdów do mostu w m. Gorlice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 220 km 3 982
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-111/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 08.12.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-111/2009
Przedmiot umowy: Remont odwodnienia dojazdów do mostu w m. Gorlice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 220 km 3 982
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM Sp. z o.o.. 38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 5
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów

G. Słowik