Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.03.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy ul.Koszykarskiej 6 w Oświęcimiu na działce nr 3162/6 obręb Dwory I jednostka ewidencyjna Oświęcim
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-6/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
02.04.2019 godz : 08:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 10/2019/RDWK z dn:08.04.2019.
Zamawiający -ZDW w Krakowie-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080 Zabierzów
Wykonawca : Ewelina Zaucha prowadząca działalność gospodarczą pn: Armagedon 33-101 Tarnów ul.Czerwona 7.
Przedmiot umowy: Rozbiórka budynku warsztatowego nr.ewid.411/1 znajdujący się przy ul.Koszykarskiej 6 w Oświęcimiu.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Krakow adres j/w.