Data publikacji:
26.01.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi w zakresie transportu wartości pieniężnych
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/1/UNSS
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.01.2010
Numer umowy: 1/2010/ZDW
Strony umowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Przedmiot umowy: Transport wartości pieniężnych
znajdujących się pod pieczą upoważnionego pracownika
Zleceniodawcy z siedziby Zleceniodawcy do kasy Banków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

K. Jarzębińska