Data publikacji:
02.02.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń - na potrzeby zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-3-271-1-1/10
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.01.2010
Numer umowy: 2/2010/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: EKONOMIK -PROFIL Sp. z o.o.
Knurów, ul. Przemysłowa 22
Przedmiot umowy: świadczenie usług doradztwa w zakresie ubezpieczeń - na potrzeby zamówień publicznych udzielanych przez Zamawiającego.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

K. Jarzębińska