Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW 949 w m. Polanka Wielka
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-16/20
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.09.2020
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa 17/2020/RDWK z dn; 02.10.2020.
Strony Umowy : Zamawiający; ZDW-RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów
Wykonawca : Jarosław Stankiewicz DROG-STAN 32-600 Oświęcim ul.Staszica 12/3
Przedmiot umowy : Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW 949 w m. Polanka Wielka
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków -Zabierzów ul.Spokojna 1 A