Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja oprogramowania
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-62/20
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 15.09.2020 r.
Numer umowy: 157/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: OVER COMPUTERS Spółka Cywilna Mirosław Fiks, Piotr Zawisza ul. Konecznego 6/5u, 31-216 Kraków
Przedmiot umowy: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja oprogramowania
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych