Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno-białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-60/20
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 152/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 07.09.2020r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno-białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Wykonawca będący osobą fizyczną nie wyraził zgody na podanie swoich danych do publicznej wiadomości

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.