Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie na garaż dla samochodów służbowych.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-64/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 22.09.2020 r.
Numer umowy: 170/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: P.H.P.U. MANANA Sławomir Szafraniec, ul. Zagumnie 110 , 32-440 Sułkowice
Przedmiot umowy: Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie na garaż dla samochodów służbowych.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych