Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 965 na odc. 130 km 0+690 – 0+707.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-65/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 173/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 25.09.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 965 na odc. 130 km 0+690 – 0+707

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych