Data publikacji:
29.03.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Tłumaczenie z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki , wypowiedzi uczestników spotkań zespołu roboczego polsko – słowackiego powołanego do opracowania projektu pn. „Orawska Droga” przewidzianego do wspołfinasowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja .
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 15.02 2010 r.
Numer umowy : 8/2010/ZDW

na: Tłumaczenie z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki , wypowiedzi uczestników spotkań zespołu roboczego polsko – słowackiego powołanego do opracowania projektu pn. „Orawska Droga” przewidzianego do wspołfinasowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja .

ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :
Pan Damian Gądek

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

B. Sobula