Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej po byłej drodze krajowej nr 73 obejmującej odcinki od ronda w Gruszowie Małym do ronda na ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z starodrożem przy stacji paliw Orlen na długości 5,271 km”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-20/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.10.2020 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy :197/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej po byłej drodze krajowej nr 73 obejmującej odcinki od ronda w Gruszowie Małym do ronda na ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z starodrożem przy stacji paliw Orlen na długości 5,271 km”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA :Mariuszem Biedrońskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński, adres: ul. św. Floriana 8 B 33-210 Olesno – zwanym dalej Wykonawcą,Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków