Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m.Olszyny .
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-21/20
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.10.2020
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr : 21/2020/RDWK z dn:23.10.2020.
Strony umowy : ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A 32-080 Zabierzów
Wykonawca : TM PROBUD E.Odrzywołek SJ Rynek 10A,32-065 Krzeszowie.
Przedmiot umowy :Konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m.Olszyny
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Kraków