Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego do punktu preselekcji w m. Wielka Wieś
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-70/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 179/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 05.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego do punktu preselekcji w m. Wielka Wieś

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: F.U.H.P. Elektroinstal Antoni Turek ul. Malczewskiego 57, 32-840 Zakliczyn

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych