Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-72/20
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
umowa nr 187/2020/ZDW
data zawarcia: 15.10.2020 r.

strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Łukasz Przyborowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. HYDROCOP Przyborowski Łukasz Mikluszowice 9, 32-708 Dziewin

przedmiot umowy:
Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych