Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy ul.Głowackiego 56.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-68/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 175/2020/ZDW
data zawarcia: 01.10.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Wykonawca będący osobą fizyczną nie wyraził zgody na podanie swoich danych do publicznej wiadomości
przedmiot umowy: Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy ul.Głowackiego 56.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych