Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 - 3+710”,
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-25/2020.
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
04.11.2020.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr : 25/2020/RDWK z dn: 10.11.2020
Strony umowy : Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie -Rejon Drog Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów.
Wykonawca Polska Sp z o.o. ul.Nowa 49 ,62-070Palędzie
Przedmiot umowy :„Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 - 3+710”,
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Krakow ,Zabierzów ul.Spokojna 1 A