Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.11.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wymiana słupa, układu aktywnego przejścia dla pieszych w m. Trzebinia na DW 791 odc. 260 km 0+290
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-78/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 199/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 26.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wymiana słupa, układu aktywnego przejścia dla pieszych w m. Trzebinia na DW 791 odc. 260 km 0+290

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych