Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
. Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie w 2021 roku
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-34/2020
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.12.2020.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr :1/2021/RDWK z dn:04.01.2021.
Przedmiot umowy : Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
z siedzibą w Zabierzowie w 2021 roku
Strony umowy :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Wykonawca : Marek Kurek MK Niegoszowice ul.Ogrodowa 32,32-064 Rudawa.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW Kraków Zabierzów ul.Spokojna ! a