Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Naprawa zasilaczy awaryjnych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-111/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 256/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 14.12.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa zasilaczy awaryjnych"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o. Podłęże 676, 32-003 Podłęże

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.